Cole Haan Grand

Privacyverklaring

Laatste versie: maart 2024

1. Eigenaar van de Website en Verwerker

De websites colehaan.be (be.colehaan.eu), colehaan.cz (cz.colehaan.eu), colehaan.dk (dk.colehaan.eu), colehaan.ee (ee.colehaan.eu), colehaan.fi (fi.colehaan.eu), colehaan.hr (hr.colehaan.eu), colehaan.hu (hu.colehaan.eu), colehaan.ie (ie.colehaan.eu), colehaan.it (it.colehaan.eu), colehaan.lu (lu.colehaan.eu), colehaan.lv (lv.colehaan.eu), colehaan.nl (nl.colehaan.eu), colehaan.si (si.colehaan.eu), colehaan.sk (sk.colehaan.eu) (de "Website") zijn eigendom van COLE HAAN INTERNATIONAL B.V., Herengracht 576, 1017 CJ Amsterdam, Nederland, geregistreerd in het Nederlandse Handelsregister onder nummer 56982437 (hierna "het Bedrijf" of "Cole Haan"). Cole Haan is ook de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens ("Persoonsgegevens").

2. Soorten verwerkte Persoonsgegevens

Door de Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

De types Persoonsgegevens die we verwerken zijn de volgende:

Types Persoonsgegevens

Voorbeelden

Identiteit gerelateerde gegevens

Identiteit gerelateerde gegevens Factuuradressen, afleveradressen, e-mailadressen, telefoonnummers

Communicatiegegevens

Factuuradressen, afleveradressen, e-mailadressen, telefoonnummers

Financiële gegevens

Informatie over bankrekeningen, creditcards of andere betaalmethoden

Transactiegegevens

Informatie over betalingen die u heeft gedaan of producten of diensten die u heeft gekocht

Technische gegevens

IP-adressen, informatie over uw verbindingen met de Website, inloggegevens, browserinformatie (type en versie), tijdzones, plug-intypes en versies, besturingssystemen en platforms, browser- en apparaatgebruik, informatie gegenereerd door cookies of vergelijkbare technologieën, uw netwerkverbinding en andere technologieën op de apparaten die u gebruikt om verbinding te maken met de Website

Profielgegevens

Inloggegevens, wachtwoord, bestelgeschiedenis, uw voorkeuren, klantfeedback, enquêteresultaten 

Marketing- en communicatiegegevens

Met name uw voorkeuren voor de communicatie van promotionele informatie

3. 3. De wettelijke grondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door Cole Haan is als volgt:

  • • het contract: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of voorbereiding van een contract tussen Cole Haan en de klant;
  • • wettelijke verplichting: de verwerking wordt opgelegd door wettelijke teksten; en/of
  • • gerechtvaardigd belang: verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Cole Haan, in strikte naleving van de rechten en belangen van de personen van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt.

Specifiek verwerkt Cole Haan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende wettelijke grondslagen:

Doel

Soorten Persoonsgegevens

Wettelijke grondslag

Accountcreatie of aanmaak van een klantenbestand; Orderverwerking en levering; beheer van betalingen en kosten; betaling en inning

Identiteit gerelateerde gegevens, communicatiegegevens Identiteit gerelateerde gegevens, communicatiegegevens, financiële gegevens, transactiegegevens, marketinggegevens

Uitvoering van een contract (i) Uitvoering van een contract (ii) Gerechtvaardigd belang van Cole Haan (incasso)

Communicatie tussen Cole Haan en u, inclusief wijzigingen in onze Verkoopvoorwaarden of privacy beleid

Identiteitsgerelateerde gegevens, communicatiegegevens, profielgegevens

(i) Uitvoering van een contract (ii) Wettelijke verplichting (iii) Verzenden van periodieke marketing-e-mails (iv) Gerechtvaardigd belang van Cole Haan (bijwerken van onze bestanden, analyse van het gebruik van onze diensten door klanten, enz.)

Administratie en beheer van onze Website (diagnostiek, probleemoplossing, gegevensanalyse, systeemonderhoud, technische ondersteuning, rapportage, gegevenshosting)

Identiteit gerelateerde gegevens, communicatiegegevens, technische gegevens

(i) Gerechtvaardigd belang van Cole Haan (Websitebeheer en beveiliging) (ii) Wettelijke verplichting

Gegevensanalyse om onze Website, producten en diensten, marketing, klantrelaties en klantervaring, enz. te verbeteren

Technische gegevens

Gerechtvaardigd belang van Cole Haan (Websitebeheer, analyse van het gebruik van onze diensten door klanten)

4.Toegang tot Persoonsgegevens

Rekening houdend met de evolutie van technologie, de implementatiekosten, de aard van de te beschermen gegevens, evenals de risico's voor de rechten en vrijheden van individuen, neemt Cole Haan alle passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens te waarborgen, met een beveiligingsniveau dat is aangepast aan het risico. We beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens alleen tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die het moeten weten. Ze zullen uw Persoonsgegevens alleen verwerken op onze instructies en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt door de interne afdelingen die verantwoordelijk zijn voor klantgegevens, klantrelaties en marketing. Dit betreft de marketing-, communicatie- en after-sales afdelingen. Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door serviceproviders die Cole Haan gebruikt voor taken zoals pakketbezorging of verwerking van creditcardbetalingen. Wij verkopen of verhuren de verzamelde gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden zonder de formele toestemming van de betrokken personen.

Indien toegestaan of vereist door de wet, kunnen we dergelijke gegevens bekendmaken om te reageren op een klacht, juridisch onderzoek of onderzoek, om te voldoen aan de algemene verkoopvoorwaarden of om het eigendom en/of de veiligheid van Cole Haan en haar werknemers te beschermen. Bovendien behouden we ons in geval van verkoop of aankoop van een bedrijf of activa het recht voor om de verzamelde gegevens te delen met de verkoper of koper van dat bedrijf of die activa.

5.Duur van de bewaring van Persoonsgegevens

Cole Haan bewaart Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wettelijke of regelgevende vereisten. Persoonsgegevens worden bewaard voor de volgende duur:

  • • Gegevens die nodig zijn voor het beheer van bestellingen en facturering: gedurende de gehele duur van de commerciële relatie en zeven (7) jaar voor boekhoudkundige doeleinden.
  • • Gegevens die nodig zijn voor loyaliteitsprogramma's en prospectie: gedurende de gehele duur van de commerciële relatie en drie (3) jaar na de laatste aankoop.
  • • Betalingsinformatie: deze informatie wordt niet door Cole Haan bewaard; deze wordt verzameld tijdens de transactie en wordt onmiddellijk verwijderd zodra de aankoop is afgerond.
  • • Gegevens met betrekking tot de lijsten van verzet tegen actieve werving van klanten: drie (3) jaar.

6.Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij en onze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën, zoals tags en pixels ("Cookies"), om uw klantervaring op onze website te personaliseren en te verbeteren en om u relevante online advertenties te tonen. We gebruiken Cookies om ons te helpen de items in uw winkelwagen te onthouden. Ze worden ook gebruikt om uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige site-activiteit, waardoor we u verbeterde diensten kunnen bieden. We gebruiken Cookies ook om geaggregeerde gegevens over siteverkeer en site-interactie te verzamelen, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en -tools kunnen aanbieden. Zie ook ons Cookiebeleid.

7.Toepasselijkheid en uw rechten

Deze Privacyverklaring is opgesteld in het Engels en Nederlands. Vertaalde versies worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Voor zover een vertaalde versie van onze Privacyverklaring in strijd is met de Engelse of Nederlandse versie, prevaleert de Engelse of Nederlandse versie. Voor Klanten woonachtig in Nederland gelden de Nederlandstalige Privacyverklaring. Voor Klanten woonachtig in Frankrijk geldt de Franstalige Privacyverklaring op de Franstalige Website.

Als u geen reclame meer van ons wilt ontvangen (door uw recht op toestemming te weigeren of al gegeven toestemming in te trekken), neem dan contact@colehaan.eumet ons op.

Als u, na toestemming te hebben gegeven voor de overdracht van uw gegevens aan onze commerciële partners, deze keuze wilt herroepen en geen reclame meer van hen wilt ontvangen, neem dan contact met ons op.

U kunt toegang krijgen tot, uw gegevens corrigeren of verwijderen. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen of voor eventuele vragen over de verwerking van uw gegevens in dit systeem, kunt u contact opnemen met het Bedrijf:

  • Neem contact met ons op via e-mail: support.europe@colehaan.eu
  • Neem contact met ons op per post: COLE HAAN INTERNATIONAL B.V., Herengracht 576, 1017 CJ Amsterdam, Nederland

Als u na contact met ons van mening bent dat uw rechten op gegevensbescherming niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in uw land van verblijf.

Back to top

Thanks for signing up!

Now: Click “Create Account” below, and you’ll be a member before you know it.