Cole Haan Grand

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Laatste update: march 2024

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op de verkoop van producten via colehaan.be (be.colehaan.eu), colehaan.cz (cz.colehaan.eu), colehaan.dk (dk.colehaan.eu), colehaan.ee (ee.colehaan.eu), colehaan.fi (fi.colehaan.eu), colehaan.hr (hr.colehaan.eu), colehaan.hu (hu.colehaan.eu), colehaan.ie (ie.colehaan.eu), colehaan.it (it.colehaan.eu), colehaan.lu (lu.colehaan.eu), colehaan.lv (lv.colehaan.eu), colehaan.nl (nl.colehaan.eu), colehaan.si (si.colehaan.eu), colehaan.sk (sk.colehaan.eu) (de "Website") van producten die worden verkocht door COLE HAAN INTERNATIONAL B.V., Herengracht 576, 1017 CJ Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister onder nummer 56982437 (hierna "het Bedrijf", "Cole Haan" of "Wij") aan consumenten wiens woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats zich bevindt in Nederland, de Republiek Ierland, Denemarken, Finland, Zweden, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slowakije of Slovenië ("U" of "de Klant").

U kunt contact met ons opnemen via contact.europe@colehaan.eu.

Deze Verkoopvoorwaarden dienen te worden gelezen in samenhang met onze Privacyverklaring en de Algemene Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op onze Website.

U DIENT GEEN PRODUCTEN VIA DEZE WEBSITE TE BESTELLEN OF TE LATEN LEVEREN INDIEN (A) U DEZE VERKOOPVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, (B) U NIET TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT OF (C) U NIET DE WETTELIJKE BEVOEGDHEID HEEFT OM EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN.

DOOR EEN BESTELLING TE PLAATSEN VIA DE WEBSITE, BEVESTIGT U DAT U DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEEFT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, EN DAT U ZICH AAN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN ZULT HOUDEN.

Iedere wijziging van de Verkoopvoorwaarden is alleen van toepassing op bestellingen geplaatst na de datum van de wijziging en wordt van kracht vanaf de "laatste wijziging" aangegeven op de Website. U dient de Verkoopvoorwaarden te raadplegen voordat u aankopen doet via de Website. Het gebruik van de Website na de "laatste wijzigings datum" impliceert uw aanvaarding van de wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden, zonder voorbehoud.

1. Producten

De producten zijn de producten die vermeld staan op de Website (de "Producten"), waaronder schoenen, tassen en andere modeartikelen en accessoires. Alleen de op de Website getoonde Producten op de dag van de bestelling worden te koop aangeboden, indien beschikbaar.

Cole Haan besteedt veel zorg aan het verstrekken van informatie over de essentiële kenmerken van de Producten, inclusief gedetailleerde beschrijvingen en foto's die de Producten weergeven, in overeenstemming met de beste marktstandaarden.

Klanten worden uitgenodigd om de beschrijving van elk Product te raadplegen voor informatie over de eigenschappen en bijzonderheden, vooral met betrekking tot de kenmerken en benodigde maten.

2. Bestelproces

Nadat u de Producten hebt gekozen die u wilt kopen, worden ze toegevoegd aan uw winkelwagen. Vervolgens verwerken we uw bestelling en u wordt uitgenodigd om de betaling uit te voeren. Volg hiervoor de verschillende stappen van het aankoopproces door de vereiste informatie te verstrekken of te controleren bij elke stap.

Tijdens het aankoopproces kunt u op elk moment uw bestelling wijzigen voordat u uw betaling uitvoert.

Indien we uw bestelling hebben geaccepteerd, krijgt u een ordernummer toegewezen. Dit wordt weergegeven op de webpagina. U ontvangt het ordernummer ook per e-mail.

Indien we uw bestelling niet accepteren, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen, en als er al is betaald, zullen we u terugbetalen.

3. Prijzen en betaling

  • 3.1 Prijzen. De prijs van de Producten zal te allen tijde die zijn vermeld op onze Website, tenzij er een overduidelijke fout is. De op onze Website weergegeven prijzen zijn in euro's en zijn inclusief btw, maar exclusief leveringskosten. Btw wordt in rekening gebracht tegen het tarief dat geldt op de dag van de bestelling.
  • 3.2 Overduidelijke prijsfout. Als we een overduidelijke fout in de prijs van de door u bestelde Product(en) ontdekken, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en vragen of u uw bestelling wilt bevestigen tegen de juiste prijs of wilt annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt de bestelling beschouwd als geannuleerd, en zullen we het volledige betaalde bedrag terugbetalen.
  • 3.3 Leveringskosten. Leveringskosten worden berekend op het moment dat u een bestelling plaatst. Levering is gratis voor alle bestellingen van meer dan 100 euro.
  • 3.4 Douanerechten en andere belastingen. Douanerechten en/of andere belastingen kunnen verschuldigd zijn voor Producten die buiten de Europese Unie worden geleverd. Deze rechten en/of belastingen zijn volledig voor uw rekening. Als u weigert deze rechten en/of belastingen te betalen, worden de kosten van het retourneren van het Product aan Cole Haan in mindering gebracht op uw terugbetaling.
  • • 3.5 Betalingsvoorwaarden. Betalingen worden geaccepteerd via creditcard of via mobiele betalingsproviders zoals Apple Pay, Google Pay en PayPal. U verklaart en garandeert dat (i) de door u verstrekte informatie over uw betaling nauwkeurig en volledig is, (ii) u gemachtigd bent om de relevante betaalmethode te gebruiken, en (iii) indien van toepassing, uw bank of creditcardmaatschappij het betaalde bedrag zal betalen in overeenstemming met de bestelling. Na het bevestigen van uw bestelling wordt u mogelijk doorgestuurd naar een online betaalplatform, waar u de stappen van het betalingsproces moet volgen. Creditcards zijn onderhevig aan geldigheidscontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als we de vereiste betalingsautorisatie niet ontvangen, zijn we niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren van de betreffende Producten.
  • • 3.6 Prijsaanpassingen. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. Bestellingen die echter al zijn geplaatst, zullen niet worden beïnvloed door dergelijke prijswijzigingen, behalve zoals hierboven beschreven.

4. Weigering om een bestelling te verwerken

We behouden ons het recht voor om op elk moment een Product van onze Website te verwijderen en om een bestelling te weigeren te verwerken nadat we u een orderbevestiging hebben gestuurd. Hoewel we altijd ons best doen om alle bestellingen naar beste vermogen te vervullen, kunnen er uitzonderlijke omstandigheden zijn, zoals productie-, voorraad- of betalingsproblemen, die ons ertoe dwingen een bestelling te weigeren nadat we u een orderbevestiging hebben gestuurd. We kunnen dit recht op elk moment uitoefenen. Indien er al is betaald, zullen we alle betreffende en betaalde bedragen zo snel mogelijk terugbetalen, inclusief leveringskosten, via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt voor de transactie. U hoeft geen kosten te betalen om deze terugbetaling te ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor het verwijderen van een Product van de Website of voor het niet verwerken van een bestelling in de hierboven beschreven gevallen.

5. Levering

Onder voorbehoud van de bepalingen van Artikel 4 met betrekking tot de beschikbaarheid van Producten, en onder voorbehoud van uitzonderlijke omstandigheden, streven wij ernaar de door u gekochte Product(en) binnen de op de order samengevatte periode te leveren.

Vertragingen kunnen echter optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Als levering niet binnen een redelijke extra tijd kan worden gedaan, zullen we u vragen of u bereid bent te wachten tot een nieuwe leveringsdatum of dat u uw bestelling wilt annuleren en een volledige terugbetaling wilt ontvangen voor eventuele betalingen die zijn gedaan.

Als het Product beschadigd wordt geleverd, is het belangrijk dat u het pakket weigert en nauwkeurige opmerkingen op de afleveringsbon schrijft. Als u de afleveringsbon ondertekent zonder enige voorbehouden te uiten en het Product accepteert, erkent u dat de goederen onbeschadigd zijn ontvangen.

Voor de doeleinden van deze Verkoopvoorwaarden wordt geacht dat de levering heeft plaatsgevonden, of de bestelling wordt geacht te zijn geleverd, op het moment dat u of een door u aangewezen derde fysiek bezitneemt van de Producten. De vervoerder zal proberen het pakket te leveren en, indien succesvol, ons het bewijs van levering sturen. Als dit niet lukt, zal de vervoerder proberen het pakket bij de buurman af te leveren of, indien daartoe opdracht is gegeven, het op de door de geadresseerde aangewezen veilige plaats achterlaten.

6. Overdracht van risico en eigendom van de Producten

U neemt het risico voor de Producten over vanaf het moment van levering. Het eigendom van de Producten wordt alleen aan u overgedragen wanneer alle verschuldigde bedragen (inclusief de leveringskosten) zijn betaald, of bij levering als de betaling al is gedaan.

7. Informatie over uw recht om van gedachten te veranderen en een bestelling te annuleren (alleen van toepassing op inwoners van de Europese Unie)

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

De ontbindingsperiode verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangewezen, fysiek bezit heeft genomen van het product. Als u meerdere producten in één bestelling heeft besteld, en de producten afzonderlijk worden geleverd, vervalt de ontbindingsperiode veertien dagen na de dag waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangewezen, fysiek bezit heeft genomen van het laatste product.

Om het recht om van gedachten te veranderen uit te oefenen, maken we gebruik van een retourportaal van een derde partij, waar u een gratis retourlabel kunt aanvragen. Wanneer de producten in ons magazijn zijn ontvangen en gecontroleerd, ontvangt u een terugbetaling.

Om de ontbindingsperiode te respecteren, hoeft u ons alleen te laten weten dat u van gedachten heeft veranderd voordat de ontbindingsperiode is verstreken.

Gevolgen van de ontbinding. Als u van gedachten verandert en deze overeenkomst ontbindt, zullen wij u een terugbetaling geven voor de ontvangen producten. We zullen geen verzendkosten vergoeden die door u zijn betaald, noch eventuele extra kosten die ontstaan als u kiest voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden, zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons laat weten dat u heeft besloten van gedachten te veranderen en deze overeenkomst te ontbinden.

We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we het product hebben ontvangen, of totdat u bewijs heeft geleverd dat u het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

We zullen de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, zonder kosten voor u.

U moet het product zonder onnodige vertraging retourneren naar het volgende adres en in ieder geval uiterlijk veertien dagen nadat u ons heeft laten weten dat u van gedachten heeft veranderd en deze overeenkomst heeft ontbonden. Deze periode wordt geacht te zijn gerespecteerd als u het product terugstuurt vóór het einde van de veertien dagen.

Bleckmann B.V. Piri Reisweg 15-17, 5928 LB Venlo, Nederland

Wij betalen de kosten voor het terugsturen van het Product.

U bent alleen aansprakelijk voor schade aan het Product die voortvloeit uit het hanteren ervan, anders dan nodig is om de aard, kenmerken en goede werking van het Product vast te stellen.

8. Garantie

Met uitzondering van de rechten die u zijn verleend op grond van consumentenwetgeving, worden alle andere garanties, voorwaarden en bepalingen die niet zijn uiteengezet in deze Verkoopvoorwaarden, voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten.

9. Aankoop voor persoonlijk gebruik

U verklaart dat u het Product(en) alleen voor persoonlijk gebruik koopt, en niet voor wederverkoop, verhuur (al dan niet gratis of tegen betaling), export of enig ander gebruik dat in totale strijd is met deze Verkoopvoorwaarden. Cole Haan is niet aansprakelijk voor schade of verlies in verband met een aankoop voor zakelijke of professionele doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, winstverlies, bedrijfsverlies, verlies van goodwill en/of andere soortgelijke verliezen, verlies van verwachte besparingen, verlies van eigendom, verlies van contracten, verlies van gebruik, of enige speciale, indirecte, gevolg- of zuiver economische schade, verlies, kosten of kosten.

10. Persoonsgegevens

Wij hechten aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Onze Privacyverklaring regelt de verwerking van alle persoonsgegevens die van u worden verzameld.

11. Archivering - Toegang tot de bestelling/de overeenkomst

Uw bestelling wordt gearchiveerd op onze server, en u kunt op elk moment toegang vragen tot een kopie van de bestelling en het bijbehorende contract door te schrijven naar het volgende e-mailadres: contact.europe@colehaan.eu.

12. Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

U mag deze overeenkomst of een van uw rechten of verplichtingen hieronder niet toewijzen, overdragen, belasten of anderszins overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze overeenkomst of een van onze rechten of verplichtingen hieronder op elk moment overdragen, toewijzen, bezwaren, uitbesteden of anderszins overdragen. Voor de duidelijkheid zullen dergelijke overdrachten, toewijzingen, bezwaren en andere overdrachten geen afbreuk doen aan uw wettelijke consumentenrechten, indien van toepassing, en zullen ze geen afbreuk doen aan, beperken of uitsluiten van enige uitdrukkelijke of impliciete garanties die we u mogelijk hebben gegeven.

14. Intellectueel eigendom

U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in alle informatie of inhoud op onze Website te allen tijde eigendom zullen zijn van ons of van onze licentiegevers. U mag deze informatie alleen gebruiken voor zover uitdrukkelijk door ons of door onze licentiegever is toegestaan. Dit weerhoudt u er niet van om deze Website te gebruiken om informatie te kopiëren die nodig is voor uw bestelling of identificatie.

15. Schriftelijke communicatie

Conform de geldende regelgeving zijn we verplicht u bepaalde informatie of mededelingen schriftelijk toe te sturen. Door deze Website te gebruiken, accepteert u dat uw communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn. We zullen contact met u opnemen via e-mail of u op de hoogte stellen via waarschuwingen die op onze Website worden geplaatst, onder voorbehoud van de bepalingen van onze Privacyverklaring, indien van toepassing. Voor contractuele doeleinden stemt u in met het gebruik van dit elektronische communicatiemiddel en gaat u ermee akkoord dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere berichten die elektronisch aan u worden verzonden, voldoen aan de wet die vereist dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

Kennisgevingen worden geacht deugdelijk te zijn gedaan en ontvangen op het moment dat ze op onze Website worden geplaatst, of 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om aan te tonen dat een kennisgeving is bezorgd, is het voldoende om aan te tonen dat het adres correct was geschreven en dat het correct was gefrankeerd en verzonden; in het geval van een e-mail is het voldoende om aan te tonen dat deze naar het door de ontvanger opgegeven e-mailadres is verzonden.

16. Diversen

Het niet afdwingen van deze Verkoopvoorwaarden door een partij op enig moment mag niet worden opgevat als een afstand van een van deze bepalingen op een later tijdstip. Elke wijziging of afstand van deze Verkoopvoorwaarden vereist onze expliciete toestemming. .

If one or more of the clauses herein were to be held invalid or declared as such in application of a law or regulation or following a final decision of a competent court, the other clauses shall retain their full force and scope.

Indien een of meer van de bepalingen hierin ongeldig zouden zijn of als zodanig zouden worden verklaard op grond van wet of regelgeving, of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen volledige van kracht.

Onze Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Engels en Nederlands. Vertaalde versies worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Voor zover een vertaalde versie van onze Verkoopvoorwaarden in strijd is met de Engelse of Nederlandse versie, prevaleert de Engelse of Nederlandse versie. Voor Klanten woonachtig in Nederland gelden de Nederlandstalige Verkoopvoorwaarden. Voor Klanten woonachtig in Frankrijk gelden de Franstalige Verkoopvoorwaarden op de Franstalige Website.

17. Toepasselijk recht – Geschillenbeslechting

Deze Verkoopvoorwaarden vallen onder het Nederlandse recht, met inachtneming van de verplichte regels van het land van verblijf van de consument.

In geval van een geschil moeten Klanten eerst contact opnemen met Cole Haan om een minnelijke oplossing te vinden. De klant en Cole Haan zullen hun best doen om een minnelijk oplossing voor het geschil te bereiken.

Back to top

Thanks for signing up!

Now: Click “Create Account” below, and you’ll be a member before you know it.